HOME     SUBSCRIBE     ADVERTISING     CONTACT US   
Magazine
Magazine     Articles     Blogs     Events     Clubs & Resources
by Dave C. George
 

for all images
 
Rifle Carvings from the Anglo-Boer War 1899-1902: deur Dave C. George (Part One and Part Two)
 
Part Two:(gedruk 2009).
 
Hierdie koffietafelboek bevat ‘n skatkis van inligting insake gekerfde vuurwapens wat deur Boer én Brit gedurende die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) gebruik is. Die boek beskryf in diepte en met stawende navorsing (insluitende plaaskaarte en historiese foto's) die geskiedenis van 306 gekerfde vuurwapens. Die Boere het baie waarde aan hul vuurwapens geheg, en hul kerfwerk kan beskou word as die verpersoonliking van die eienaar se vuurwapen. Hierdie boek dien ook as gepaste monument vir die Boere en hul roere wat om vryheid vir volk en vaderland geveg het. Die naam van die boek is gepas, aangesien die Boere tydens ledige oomblikke op kommando hierdie tydrowende en noukeurige kerfwerk op die houtkolwe van hul gewere, gedoen het.

Deel Een beskryf die man agter 60 gekerfde gewere wat deur Britse en Koloniale Magte gebruik is. Baie van hierdie gewere is oorlogsbuit wat teruggeneem is na die Britse soldaat se land van herkoms en waarop die nuwe eienaar sy eie naam asook die veldslae waaraan hy deelgeneem het, uitgekerf het. Soms is die name van beide Boer en Brit op een wapen uitgekerf! Deel Twee beskryf in treffende fotobeelde 181 gewere wat aan Boere behoort het en waarop hul eie name, plaasname, veldslae en ander besonderhede uitgekerf is. Die kerfwerk op baie van hierdie Boeregewere getuig van ‘n besondere vakmanskap en is volkskuns in eie reg. Enkele voorbeelde van Boeregewere wat bespreek word, is die Lee-Enfield wat aan komdt. Kirsten behoort het, die Mauser wat aan Deneys Reitz behoort het en die Krag-Jörgensen wat aan genl. Beyers behoort het. Deel Drie beskryf die gewere wat aan 57 ongeïdentifiseerde Boere en Britte behoort het. Daar bestaan ‘n sterk moontlikheid dat Suid-Afrikaanse lesers van hul voorgeslagte se name op van hierdie vuurwapens sal herken om sodoende die raaisel rondom die eienaars van hierdie gewere op te los. Deel Vier beskryf 15 gekerfde handwapens. Hieronder is ‘n Mauser pistool wat aan die broer van Winston Churchill behoort het en wat waarskynlik by ‘n Boere-offisier gebuit is. Verder ook ‘n Mauser-pistool wat aan komdt. Ludwig Krause behoort het. Deel Vyf beskryf groepe regoor die wêreld wat die Boereoorlog lewend hou vir die nageslag deur hul gedramatiseerde veldslagoptredes. Deel Ses beskryf kortliks kerfwerk deur Boere-Bannelinge op hul eie handgemaakte items.

Met die komende 110-jarige herdenking van die uitbreek van die Boereoorlog, is hierdie kultuurhistoriese boek ‘n aanwins vir enige persoon wat in die Boereoorlog belangstel. Dave het jare lank navorsing gedoen en inligting is van privaat versamelaars, argiewe en museums regoor die wêreld, bekom. Die boek is in A4, luukse hardeband formaat, is 350 bladsye dik, bevat 1400 (meestal) kleurfoto's.

Die boek is op uitverkoping teen Aus $90.00 per eksemplaar + $10.00 posgeld.

Part One:(gedruk 2004).
 
Addisioneel tot dieheel nuutste boek (Part Two), is die heel eerste boek(Part One) ook onlangsopgedateer en herdruk (in 2011).

Hierdie140 bladsy A4 boek was die heel eerste eksemplaar oor die voorheen ongedokumenteerde en fasineerende onderwerp van die "boere carvings''. Nog nooit het daar ‘n boek verskyn wat uitsluitlik op hierdie aspek van die Boereoorlog, fokus nie. 133 Gewereverskyn ook methand uitkerwings en graverings in die boek.

Daar is 320fotos (meestal inkleur) oor die gewere wat boere en die kolonale soldate gebruik het.Kort diensgeskiedenis word vervat in die boek oor die manne wat hierdie historiese gewere en hand karbuine gedra het, sommiges met photos van die oorspronklike burgers.

Een hoofstuk bevat die medaljes toegeken aan beide kante, en n ander hoofstuk verduidelik die 2,500boere gewerewat gestuur is na kolonies as trofees.

Die boek is op uitverkoping teen Aus $65.00 per eksemplaar + $10.00 posgeld

($10.00 = posgeld vir altwee boeke - Part One en Part Two). Boeke is ook beskikbaar in Durban en Bloemfontein RSA.

Vir bestellings en navrae kontak asseblief:

 
Dave George: PH: 02 – 66764320 (8.00am tot 5.30pm - NSW).
 
 
 
Posted in books |
Posted by Dave C. George
19 Jan 2012Articles by Author
Articles by Group
Archives

No comments yet!

 
Copyright 2009 Sabona   |   Disclaimer   |   Privacy Policy    |   Articles
Island Printing Gold Coast.        Powered by webEFEKTs.